KIMMO HARINEN VALOKUVIA

Valkoposkihanhi - 2018 - Helsinki